Skapar morgondagens entreprenörer.

Roligaste Sommarjobbet™ ger ungdomar mellan 15-20 år möjlighet att starta ett företag och förverkliga en affärsidé som sommarjobb, under handledning av unga entreprenörer. Konceptet syftar till att öka deltagarens entreprenöriella förmåga och till att öka intresset för företagande bland unga. RS drivs helt utan vinstsyfte.

Grundades 2009 i Uppsala, av två 20-åringar.
RS™ grundades i Uppsala av Alexander Brännkärr och Fredrik Hjorth, båda 20 år, som ville ge ungdomar i sin egen ålder möjlighet att prova på entreprenörskap. Tack vare framsynta och modiga politiker arrangerades RS™ för första gången sommaren 2009 med 40 deltagande ungdomar i Uppsala kommun. Programmet blev en succé. Sedan dess har RS™ vuxit och är i dag Sveriges största utbildare av sommarentreprenörer.

Sveriges största utbildare av sommarentreprenörer.
Sedan 2009 har nära 3 000 ungdomar över hela Sverige fått möjlighet att starta företag som sommarjobb, själv eller tillsammans med vänner. Sommaren 2016 deltog 800 ungdomar i programmet, och för första gången kunde vi också ge asylsökande ungdomar utan arbetstillstånd möjlighet att prova på entreprenörskap som sommarjobb.

Av unga entreprenörer, för unga entreprenörer.
Vår övertygelse är att unga förstår unga bäst. Därför är våra coacher alltid några av Sveriges mest företagsamma ungdomar. De unga handledarna lyckas skapa en stark sammanhållning i gruppen, en inspirerande energi i programmet och en nära relation till deltagarna. Dessutom är handledarna själva entreprenörer och därmed starka förebilder för de unga sommarentreprenörerna.

Nära och individuell handledning. På plats.
Att starta ett företag är en stor utmaning. Därför är högsta möjliga kvalitet i handledningen vårt främsta fokus. Våra handledare väljs ut med stor omsorg, utbildas och tränas under flera dagar, och har som enda mål att deltagaren ska nå sina mål. Det är därför ingen överraskning att 93% av deltagarna tycker att handledarna varit tillgängliga, givit bra råd och stöd, varit kunniga på företagande och lyckats skapa ett gott klimat i gruppen.

93% rekommenderar RS till en vän.
För oss står deltagaren alltid i fokus. Därför är det så viktigt att våra deltagare känner att programmet varit roligt, lärorikt och inspirerande, och att de känner att de skulle kunna rekommendera programmet till en vän. Av 2016 års deltagare uppgav 93% att de skulle rekommendera RS till en vän och 4 av 5 att de fått en ökad entreprenöriell förmåga och ett ökat intresse för företagande.

Vår ambition: att bli världsledande på entreprenörskap.
Allt som skapas i världen är ett resultat av entreprenörskap. Någon fick en idé, skissade på en plan och såg sedan till att göra den till verklighet. Det är så världen utvecklas, och därför är vår målsättning att bli bäst i världen på att skapa entreprenörer. Vi arbetar med ledande forskare inom ekonomi och psykologi, några av Sveriges mest framgångsrika företagare och med 60 handledare och över 1 000 deltagare varje år i våra program för att ständigt komma närmare målet.

Följ gärna RS på Facebook och Instagram.