Nästa steg för RS-företagare.

RS Startup ger RS-företagare möjlighet att ta nästa steg i sitt entreprenörskap och skapa en hållbar och växande affärsverksamhet. Deltagaren är genom programmet försäkrad, skatter och avgifter tas om hand av RS och deltagaren har kontinuerlig tillgång till professionell handledning.

ANSÖK IDAG