Bra handledning. Hela skillnaden.

En helt central komponent i alla former av utbildning – och kanske i synnerhet när det kommer till sommarlovsentreprenörskap – är interaktionen mellan lärare och elev. Handledningen i RS bygger därför på fyra enkla principer:

 

1. Lärare på plats är bättre än lärare på distans.

Vår övertygelse är att en skola med lärare på plats är bättre än en skola med lärare på distans. Handledarna i RS är därför lokaliserade i kommunen och förväntas kunna ge deltagaren handledning på plats under hela programmet.

2. Unga förstår unga.

Vi tror att unga förstår unga bäst. Vi ser att de unga handledarna lyckas skapa en stark sammanhållning i gruppen, en inspirerande energi i programmet och en nära relation till deltagarna.

3. Entreprenörer förstår entreprenörskap.

Att lära ut entreprenörskap är lättare om du själv är entreprenör. Därför är våra coacher alltid några av Sveriges mest företagsamma ungdomar, och på så sätt också inspirerande förebilder för deltagarna.

4. Pedagogisk förmåga ska inte underskattas.

Att själv vara en duktig entreprenör är en fördel, men innebär inte per automatik att man blir duktig på att utbilda i ämnet. Handledarna i RS ska därför också vara duktiga på att lära ut, inspirera och leda deltagaren i med- och motgång.

 

Våra handledare väljs ut med stor omsorg, utbildas och tränas under flera dagar, och har som enda mål att deltagaren ska nå sina mål. På detta sätt säkerställer vi att deltagaren lyckas med sitt RS-företag. Tack vare handledare på plats finns vi dessutom nära till hands om något skulle hända. Det är kanske därför ingen överraskning att 93% av deltagarna tycker att handledarna varit tillgängliga, givit bra råd och stöd, varit kunniga på företagande och lyckats skapa ett gott klimat i gruppen.

Jobba som handledare?

Brinner du för att ge andra unga en chans att upptäcka sin potential och mod att gå sin egen väg? Vill du vara med och skapa morgondagens entreprenörer? Då är det dig vi söker. Skicka in din ansökan idag.