Integration genom entreprenörskap.

RS Entry är en introduktionskurs i entreprenörskap för asylsökande ungdomar utan arbetstillstånd i Sverige. Många av dessa ungdomar kommer från samhällen där eget företagande är det naturliga sättet att försörja sig på, och då trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden ofta är höga kan entreprenörskap vara en effektiv lösning. Deltagaren får förutom ökade kunskaper kring företagande också möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor, såsom självförtroende, mod och kreativitet, och tillfället att praktisera sin svenska.

En central del i RS Entry är de unga och inspirerande handledarna, som brinner för att se andra växa. Handledarens uppdrag är att ge deltagaren daglig och individuell handledning under hela programperioden, och säkerställa att det råder en stark sammanhållning i gruppen. De talar också de flesta av de språk som deltagarna talar, som dari, pashto och persiska. Målsättningen är dock att i så hög utsträckning som möjligt använda svenska, då det ju är det språket deltagaren framförallt behöver behärska för att lyckas på den svenska arbetsmarknaden.

RS Entry består av tre veckor, där deltagaren under den första veckan får lära sig grunderna om det svenska samhället, den svenska arbetsmarknaden och om företagande. Entreprenörskap genomsyrar hela programmet, med såväl teoretiska som praktiska moment, och deltagaren ges därför många tillfällen att utmana sig själv och omsätta sina idéer till verklighet. RS Entry har frekventa inslag av gästföreläsningar, workshops, tävlingar och studiebesök för att deltagaren under hela programmet ska ha en hög motivations- och aktivitetsnivå.

De sista två veckorna ägnas åt praktiskt entreprenörskap där deltagarna i grupper om 2-4 får genomföra en egen affärsidé på en RS-marknad. Alla ungdomar står på samma marknad, men varje RS-företag genomför sin egen idé. Exempel på affärsidéer kan vara försäljning av sockervadd, ansiktsmålning, hoppborg, tävlingar, kaffe och fika etc. På detta sätt få deltagaren omsätta teori i praktik, få egen erfarenhet av att starta och driva ett företag och framförallt tillfälle att utveckla sin entreprenöriella förmåga och möjlighet att interagera med det svenska samhället.

Då deltagaren inte har arbetstillstånd i Sverige går samtliga intäkter från försäljningen direkt till välgörenhet, t.ex. till Röda Korsets Afghanistan-projekt. Kunden betalar då till Röda Korsets Swish-nummer eller med kontanter i bössorna. På så sätt undviker ungdomarna att ”arbeta” och vi kan visa dem att man genom entreprenörskap faktiskt kan vara med och förändra världen.

ANSÖKAN 2017

På grund av hög efterfrågan är samtliga platser till RS Entry 2017 tyvärr fyllda. Vi hoppas kunna utöka antalet platser och program till nästa år.

Vid frågor, kontakta Emelie Prokop på emelie.prokop@indivator.se eller 0707 97 14 42.